Ceník

 

Školné a stravné

S účinností od 1.9.2017 bude výše úplaty za předškolní vzdělávání v této podobě:

 

Období září-červen

Docházka 0 dnů    -  500.-Kč/měsíc      sourozenec 200,-Kč/měsíc  

Docházka 1-10 dnů -1500.-Kč/měsíc   sourozenec  (druhé dítě z rodiny)1000,-Kč/měsíc  sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 500,-Kč/ měsíc

Docházka  nad 10 dnů 2500,-Kč/měsíc   sourozenec (druhé dítě z rodiny)  1500,-Kč/měsíc sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 1000,-Kč/ měsíc

 

V době letních prázdnin – červenec – srpen

Docházka 0 dnů – 200,-Kč pro děti,k teré nenastupují v září do Základní školy

Docházka 0 dnů- 0,-Kč pro děti, které nastupují v září do Základní školy

Docházka 1- a více dnů 1500,-Kč/měsíc  sourozenec 1000.-Kč/měsíc

 

Školné se hradí zpětně za uplynulý měsíc a je splatné na začátku nového měsíce. Platbu je možno uhradit složenou nebo bankovním převodem. O výši školného a stravného budete informováni na začátku každého měsíce na email, který jste uvedli na žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole.

Celé znění Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání je možné vyžádat k přečtení u ředitelky mateřské školy.

 

Stravné na jeden den od 1.1.2018

  • Celodenní docházka 38,- Kč (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim, ovoce u každé svačinky)
  • Celodenní docházka pro dítě s  odloženou školní docházkou 40,-Kč