Děkujeme všem sponzorům

Jsme rádi, že jste navštívili webové stránky naší mateřské školy, na nichž pravidelně informujeme širokou veřejnost o dění u nás.Snažíme se dětem pobyt ve školce zpestřit různými způsoby, ať už jsou to nové metodické pomůcky či hračky, moderní vybavení tříd, návštěvy divadel, akce pro rodiče a děti v mateřské škole. 

Touto cestou bychom Vás všechny chtěli laskavě požádat o sponzorský dar v rámci Vašich možností. Budeme rádi za jakoukoli pomoc (věcnou či finanční). Vzniknou nám tak další možnosti nejen pro zkvalitnění výuky, ale také pro jedinečné zážitky dětí, které si s sebou ponesou do dalšího života.

Srdečně děkujeme.

Naši sponzoři 2016-2017

Finanční dary:

Rodiče Klárky Smolarčukové z Berušek

Rodiče Patrička Horáka z Berušek

Rodiče Barunky Huječkové z Motýlků

Babička Vojtíška Vojkovského ze Včeliček

Materiál pro děti:

Papíry na kreslení od  babičky Elišky Vašíčkové a  rodičů od Adélky a Davídka Lajgotových

Mikulášské balíčky pro děti od fa Potraviny Novák a fa zelenina Uhlíř

Naši sponzoři 2015-2016

Mgr. Otipková Šárka

Maželé Fusekovi - šicí dílna

Paní Smolarčuková Božena

Paní Ogurčáková

Rodiče Gábinky Bendové z Berušek

Naši sponzoři 2014-2015

Manželé Otipkovi

Manželé Drábkovi

Manželé Jedličkovi

Manželé Fusekovi

Manželé Chlebkovi

Firma Rotn pana Kamila Macha

Naši sponzoři 2013-2014

Paní  Anna Chlebková Szprycová

Paní Okénková  Lenka

Manželé Garčicovi

Manželé Otipkovi

Manželé Lukešovi

pan Jiří Bertók

Manželé Jedličkovi

Potraviny p.Novák

 

Naši sponzoři 2012/2013

Mgr. Šárka Otipková a Mgr. Pavel Otipka

RnDr. Antonín Garčic

Paní  Andrea Garčicová

Manželé Drábkovi

Zelenina Miroslav Uhlíř - Čeladná

Paní Denisa Hahndorfová

Ing.Petr Matějka

Manželé Jedličkovi

Paní Kováčová Vladimíra

Naši sponzoři 2011/2012.

 •     Mgr. Šárka Otipková a Mgr. Pavel Otipka    
 •     Fa Profiinvestik p. Filipová    
 •     Kateřina a Luděk Dudkovi
 •     Potraviny  Novák a spol.Frýdek-Místek
 •     Fa Zeman Art
 •     Manželé Jedličkovi
 •     Manželé Rákosovi

Všem mnohokrát děkujeme. děti a kolektiv MŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mou milou povinností je poděkovat našim hodným sponzorům za dary pro mateřskou školu, školní rok 2010/2011

Děkuji tímto:

 • Mgr. Pavlu Otipkovi a Mgr. Šárce Otipkové za sponzorský dar 20.000,-Kč, který bude použit na nákup knih, hraček a didaktických pomůcek pro děti v naší mateřské škole na Vánoce 2010
 • MUDr.Martě Drobischové za sponzorský dar 4.000,- Kč, který bude použit na nákup pomůcek a hraček pro děti Vánoce 2010
 • MUDr. Kateřině Kyselové za Vánoční balíčky pro zaměstnance mateřské školy a stacionáře
 • Jazykové škole Schaffer shool za sponzorský dar 2.000,- Kč , který bude použit na nákup her pro kružek ,,Šikula " pro předškoláky
 • Paní Cieslerové za oblečky pro panenky a hračky pro děti
 • Paní Šprochové za hračky pro děti
 • Paní Leskové za stálou dodávku papírů na kreslení
 • Manželům Jedličkovým za sponzorský dar 3.000 Kč na nákup hraček a pomůcek pro děti
 • Panu Pryčkovi za příspěvek 200.-Kč pro děti
 • Paní Juráskové za příspěvek 2.000 na hry pro děti
 • Potravinám Novák a spol. z Frýdku -Místku , za sponzorský dar ve formě sladkostí na Den dětí

 

   

  Rádi bychom poděkovali všem sponzorům za ochotu podporovat finančně  provoz naší mateřské školy , protože každá částka udělá radost našim nejmenším a nejmilejším - dětem. V poslední  době se nám díky Vám podařilo vybavit třídy a  alergologický stacionář  novým , moderním nábytkem, nakoupit nové  didaktické pomůcky a hračky , koberce do všech hracích prostor (herny).

  Seznam sponzorů 2008/2009, 2009/2010