Náš den

6.30 - 9.00

 • Scházení dětí, převlékání
 • Ranní filtr – rozdělení dětí podle zdravotního stavu
 • Tvořivé činnosti
 • Esteticko-výchovné činnosti
 • Realizace plánovaných činností dle třídního vzdělávacího programu
 • Tvůrčí realizace nápadů dětí
 • Každodenní „třídní rituály“
 • Individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, upevňování správné výslovnosti a rozvoj řeči
 • Tělovýchovné chvilky pod vedením rahabilitační sestry - korekce držení těla spojená s dechovou rehabilitací
 • Ranní cvičení
 • Hygiena probíhá průběžně po celý den, podle potřeb dětí a před a po  každém jídle

 

8.30- 9.00

 • Svačinka - děti svačí postupně , podle chuti , individuálně
 • Předávání medikamentů a vitamínů

 

9.00 - 9.45

 • Pokračování či dokončení plánovaných činností z ranního programu dle třídního vzdělávacího programu
 • Hodnocení a vyprávění si o ranních činnostech
 • Návrhy dětí na činnosti a hry na následující den
 • Individuální činnosti
 • Sociální kognitivní hry

 

9.45 - 11.00

 • Příprava na pobyt venku
 • Pobyt venku

 

11.10 - 11.45

 • Oběd
 • hygiena + vyplachování ústní dutiny vodou

 

11.45 - 13.45

 • Příprava na spánek nebo odpočinek
 • Literární chvilky
 • Odpolední odpočinek, spánek
 • Výtvarné a jiné klidné činnosti – starší děti, individuálně
 • Volnočasové aktivity pod vedením instruktorů a paní učitelek

 

13.45 - 14.15

 • Svačinka - postupně podle toho jak se děti probudí

 

14.15 - 16.55

 • Tvořivé činnosti
 • Individuálně plánované činnosti a individuální přístup
 • Volnočasové aktivity pro skupinky dětí
 • Rozcházení dětí

Režim dne je závazný pouze pro čas stanovený na jídlo, pobyt venku a odpolední odpočinek. Ostatní činnosti učitelka přizpůsobuje zájmu dětí, zajímavým činnostem a konkrétním podmínkám ve třídě.