Naše aktivity

Volnočasové aktivity – kroužky, kurzy

Mateřská školka zajišťuje pro děti kroužky pod vedením lektorů a učitelek mateřské školky.

  • Anglický jazyk
  • Šachy
  • Výtvarný kroužek ,,Barvička"
  • Taneční kroužek- zumba
  • Flétničky
  • Kurz lyžování – ve spolupráci s Klubem mladých turistů FM
  • Kurz plavání – Aquapark  Olešná, 10 lekcí, duben - květen .

Kulturní akce

Každý měsíc navštívíme nějakou kulturní akci. Přijede k nám do školky divadlo, nebo pojedeme do divadla a možná přijde i kouzelník.

Besídky pro rodiče

Pro maminky, tatínky, ale i prarodiče a kamarády máme pokaždé  připraven program všech písniček, básniček a také hádanek a pohádek, které se společně během různých období školního roku naučíme.  Po samotném programu dětí je nachystáno malé občerstvení, volná zábava a možnost „poklábosit“ s ostatními rodiči.

Oslavy českých svátků a tradic, tvořivé dílny.

S dětmi si povídáme a oslavujeme svátky a zvyky, které nás provázejí celým rokem. Jsou to např. příchod sv. Martina, Vánoce, Tři králové, masopust – karneval, Velikonoce, Den matek, Den dětí apod.

Paní učitelky na třídách připravují pro rodiče s dětmi tvořivé dílny, kde si mají děti možnost spolu s rodiči vyrobit drobné dárky, většinou k nějakému svátku – Vánoce, Velikonoce, Den matek atd.