Projekty

Projekt MŠMT a EU

V mateřské škole pracuje chůva pro děti do tří let, které dovrší tří let v druhé polovině školního roku, je financována z tohoto projektu. Financována je také účast učitelů na dalším vzdělávání- logopedický asistent a rozvoj předmatematických dovedností.

Projekt
MŠ KE SPLAVU, FRÝDEK - MÍSTEK,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001994
byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Neinvestiční dotace

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 20. zasedání konaném dne 4. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace Mateřské škole se zdravotnickou péčí, s.r.o. z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2017“. Dotace byla poskytnuta ve výši 15 000 Kč na Ekologické dny od jara do podzimu v roce 2017, tj.

Projekt "Babička a dědeček do školky"

Tento bohulibý projekt, který spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory - jsme vymysleli proto, abychom: - umožnili setkávání nejmladší a nejstarší generace a posílili mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot; - pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavedli tradiční a důležitý rituál předčítání do rodin; - pomohli dětem ve čtená

Projekt ,,Skutečně zdravá škola''

Naše Mateřská škola je zapojena v projektu ,, Skutečně zdravá škola''. Plníme program týkající se podpory zdravého stravování u dětí. Jsme na začátku cesty za splněním nejvyššího zlatého ocenění.  Začali jsme tím,  že dětem podáváme tekutiny bez cukru a sladíme občas pouze medem. Zavedli jsme ,, oslavy" bez sladkostí. Když mají děti narozeniny nebo svátek přinesou na oslavu ovoce, zdravé varianty dobrot.