Školka

Náš den

6.30 - 9.00 Scházení dětí, převlékání Ranní filtr – rozdělení dětí podle zdravotního stavu Tvořivé činnosti Esteticko-výchovné činnosti Realizace plánovaných činností dle třídního vzdělávacího programu Tvůrčí realizace nápadů dětí Každodenní „třídní rituály“ Individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, upevňování správné výslovnosti a rozvoj řeči Tělovýchovné chvilky pod vedením rahabilitační sestry - korekce držení těla spojená s dechovou rehabilitací Ranní cvičení Hygiena probíhá průběžně po celý den, podle potřeb dětí a před a po  každém jídle 8.30- 9.00 Svačinka - děti svačí postupně , podle chuti , individuálně Předávání medikamentů a vitamínů 9.00 - 9.45 Pokračování či dokončení plánovaných činností z ranního programu dle třídního vzdělávacího programu Hodnocení a vyprávění si o ranních činnostech Návrhy dětí na činnosti a hry na následující den Individuální činnosti Sociální kognitivní hry 9.45 - 11.00   Příprava na pobyt venku Pobyt venku 11.10 - 11.45 Oběd hygiena + vyplachování ústní dutiny vodou 11.45 - 13.45 Příprava na spánek nebo odpočinek Literární chvilky Odpolední odpočinek, spánek Výtvarné a jiné klidné činnosti – starší děti, individuálně Volnočasové aktivity pod vedením instruktorů a paní učitelek 13.45 - 14.15 Svačinka - postupně podle toho jak se děti probudí 14.15 - 16.55 Tvořivé činnosti Individuálně plánované činnosti a individuální přístup Volnočasové aktivity pro skupinky dětí Rozcházení dětí Režim dne je závazný pouze pro čas stanovený na jídlo, pobyt venku a odpolední odpočinek. Ostatní činnosti učitelka přizpůsobuje zájmu dětí, zajímavým činnostem a konkrétním podmínkám ve třídě.

Naše aktivity

Volnočasové aktivity – kroužky, kurzy Mateřská školka zajišťuje pro děti kroužky pod vedením lektorů a učitelek mateřské školky. Anglický jazyk Šachy Výtvarný kroužek ,,Barvička" Taneční kroužek- zumba Flétničky Kurz lyžování – ve spolupráci s Klubem mladých turistů FM Kurz plavání – Aquapark  Olešná, 10 lekcí, duben - květen . Kulturní akce Každý měsíc navštívíme nějakou kulturní akci. Přijede k nám do školky divadlo, nebo pojedeme do divadla a možná přijde i kouzelník. Besídky pro rodiče Pro maminky, tatínky, ale i prarodiče a kamarády máme pokaždé  připraven program všech písniček, básniček a také hádanek a pohádek, které se společně během různých období školního roku naučíme.  Po samotném programu dětí je nachystáno malé občerstvení, volná zábava a možnost „poklábosit“ s ostatními rodiči. Oslavy českých svátků a tradic, tvořivé dílny. S dětmi si povídáme a oslavujeme svátky a zvyky, které nás provázejí celým rokem. Jsou to např. příchod sv. Martina, Vánoce, Tři králové, masopust – karneval, Velikonoce, Den matek, Den dětí apod. Paní učitelky na třídách připravují pro rodiče s dětmi tvořivé dílny, kde si mají děti možnost spolu s rodiči vyrobit drobné dárky, většinou k nějakému svátku – Vánoce, Velikonoce, Den matek atd.

O nás

  Vznik, umístění Mateřská škola se zdravotnickou péčí s. r. o. je soukromým zařízením MUDr. Radima Dudka. Byla zřízena z potřeby rodičů alergických a oslabených dětí zařadit své dítě do výchovně vzdělávacího procesu se zdravotnickým zajištěním. Školka je umístěna v typizované panelové budově z 80. let na sídlišti Stará Riviéra. Jedná se o dvě dvoupodlažní budovy, které spojuje jednopodlažní hospodářská budova. Bohatstvím školky jsou prostorné prosluněné třídy a rozlehlá zahrada přilehlá k budově, obklopená další zelení. Dostatečně velké prostory tříd umožňují vytvoření hracích koutů a míst pro odpočinek, nebo rušnější pohybové aktivity. Na třídy navazují herny, šatny a sociální zařízení. Zápis do naší mateřské školy probíhá během celého školního roku do naplnění kapacity, dané pro následující školní rok. Děti je možno zapsat max. dva roky dopředu.Konkrétní informace získáte dotazem pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky na čísle 737286529(ředitelka mateřské školy-Pavla Tvrdoňová) v pracovní dny v době od 10.00-13.00hodin Zdravotnická péče Jedná se o jedinou mateřskou školku s nadstandardní zdravotní péčí lékaře a zdravotních sester přímo v mateřské školce. Vlastní školní vzdělávací program ŠVP  je zpracovaný v souladu s rámcovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zaměřujeme se na každé dítě individuálně, první výsledky jsou znát již během několika dnů, či týdnů. Prostředí a vybavení Naše školka je zařízena a zařizována tak, aby se v ní děti cítily příjemně a pohodlně. Každá třída má hernu se spoustou hraček a didaktických pomůcek. Naše třídy Ve třídách Včeličky a Berušky jsou děti ve smíšených skupinách ve věku od dvou a půl do pěti let. Třída  Motýlků je určena dětem, které plní povinnou předškolní docházku, dětem s odkladem školní docházky a dětem s mimořádným nadáním. Sourozenci mohou být spolu, na přání rodičů i kamarádi.  Náš tým Všechny učitelky mají pedagogické vzdělání, ochota, vstřícnost a trpělivost jsou u nás samozřejmostí. Stravování Při celodenním pobytu ve školce se děti stravují 3x denně. Strava je pečlivě vybírána tak, aby v ní byly zastoupeny všechny složky. Jídelníček je zveřejňován v šatnách dětí a na webových stránkách. Co děti potřebují do naší školky? Papuče,  zdravotní  pevné sandálky  (ne crocsy, nazouváky) Oblečení na převlečení v případě ,,nehody"( počůrání...) a oblečení na pobyt venku- starší oblečení, obuv,  které se může ušpinit Pyžamko Hrníček na pitný režim Sešitek na vzkazy do Stacionáře 2x ročně balení toaletního papíru, kapesníčků, tekutého mýdla