Stacionář

V naší školce mají děti zajištěnou nadstandardní zdravotnickou péči pod dohledem MUDr. Radima Dudka a MUDr. Hany Daňkové a MUDr. Petry Kubové. Ve školce se nachází speciální třída nazvaná stacionář, ve které pracují dvě zdravotní sestry, které se starají o Vaše děti v době nemoci.

Děti, které přijímáme do naší školky nemusejí být pacienty našich ambulantních lékařů. Nemusejí být alergici.

Dveře mají u nás otevřené také děti, které bývají často nemocné a proto vyloučené z pobytu v běžné mateřské škole.

Provoz stacionáře je od 7.00 do 16.00 hodin.

Ve stacionáři děti využívají inhalace, míčkování. 

Pokud Vaše dítě onemocní ( nachlazení, rýma, kašel ), máte na výběr – buď si dítě necháte doma, nebo jej normálně přivedete do mateřské školy, prevlečete v šatně a odvedete  do  Stacionáře, kde proběhne konzultace se zdravotní sestrou. Během dopoledních hodin proběhne vizita lékařem,  ktery určí léčbu a sestra rodiče informuje telefonicky, nebo v sešitku dítěte,  dle zvážení. Pokud dojde k onemocnění dítěte během dne, je umístěno do stacionáře a sestra ihned informuje rodiče o tom, že dítě je ve stacionáři. 

 Děti mají klidový režim, který zajišťují  zdravotní sestry. Děti mají k dispozici konstruktivní hry, kuchyňku, knížky,  deskové hry, pomůcky k výtvarným i pracovním aktivitám. V omezeném čase mohou sledovat pohádky v televizi.

Do tříd denně v 8:00 přichází dětská sestra, která provede tzv. ranní filtr – podívá se dětem do krku na mandle, prohmatá uzliny na krku, přečte si vzkazy, která jste  napsali do malého sešitku Vašeho dítěte ( zda chcete napsat recept, konzultace zdravotních obtíží s kterými dítě může zůstat ve třídě). Děti,  které zůstávají ve třídě, docházejí v případě potřeby do stacionáře na inhalace a míčkování během dopoledne. 

Komunikovat se sestřičkami ze stacionáře můžete přímo osobně, vzkazem v sešitku, nebo mobilním telefonem na čísle 731 505 568.

 

Nemoci, které vylučují dítě z pobytu ve stacionáři:

Infekční,  přenosné nemoci- vhodné konzultovat se sestrou a lékařem dne přítomným v ambulanci

Úporný průjem a zvracení

V případě nejasností, kontaktujte vždy sestřičky ve stacionáři,  které vás budou po konzultaci s lékařem dne informovat o zdravotních záležitostech Vašeho dítěte.