Třída Berušky

Cestujeme po světě, po barevné planetě

 • budeme si prohlížet nástěnnou mapu světa a glóbus
 • povíme si o moři i pevnině, o barevném rozlišení na mapách
 • zacvičíme si na obrovském balónu - Zeměkouli
 • vyrobíme si moře s použitím přírodních materiálů
 • s pohádkovým divadlem si vyrobíme vlastní hračku
 • PL: budeme počítat a určovat rozdíly se lvem a opičkou
 • vydáme se s průzkumníky do Afriky za poznáním cizokrajných zvířat, lidí i zvyků
 • seznámíme se s dětmi z jiných koutů planety a povíme si, v čem jsme rozdílní a co máme společného

Voda

 • budeme si povídat o tom, kde se setkáme s vodou, jestli je pro nás důležitá a co všechno se s ní dá vymyslet
 • zahrajeme si vodní hry uvnitř i venku na školkové zahradě ( např. s balonkovými bombami)
 • pokusem si ukážeme, jak rostliny pijí vodu
 • vyrobíme si plachetnici na divokých mořských vlnách...
 • ... a také lodičky, které plují, i když jsou z houbičky na mytí nádobí
 • zazpíváme si s klavírem a rytmickými nástroji
 • a s Muzikohrátkami přivoláme léto.

Povolání, profese

 • budeme si povídat o povolání pekaře, prodavačky, zahradnice a zedníka
 • na tato povolání si také zahrajeme, třeba v novém obchůdku nebo na zahradě
 • vyrobíme si koláče (ty, co nejsou bez práce), housky i rohlíčky, někteří i písmenka svého jména
 • budeme vážit, počítat, porovnávat a osvojíme si základní pravidla komunikace mezi lidmi
 • zopakujeme si jména rostlin okolo nás, jak ve třídě, tak venku
 • zasadíme nová semínka a budeme se o ně starat, stejně jako o květiny ve třídě
 • zkusíme si z písku postavit dům

Naše rodina

 • povídání o tom, jaké je to u nás doma, kdo jsou rodiče, sourozenci, příbuzní
 • hra na královskou rodinu, co smí a nesmí princezny, stavba královského zámku z kostek
 • všimneme si královské svatby ve VB
 • povídání o tom, jak se o nás  maminka stará
 • výroba dárečků pro maminky
 • opakování říkanek a písní s pohybem k tématu
 • oslava Svátku maminek a současně Dne rodin: Besídka dětí pro maminky a společná výtvarná dílna (potisk plátěných tašek)
 • seznámení s písní Muzikantská rodina

Hody, hody, doprovody

 • povídání o symbolech velikonoc a významu jednotlivých dnů v týdnu
 • slovní řetězec „Byla jedna slepička“ - rozvoj fantazie a paměťových schopností
 • výroba velikonočních dekorací
 • říkanka na koledu
 • zdobení velikonoční kraslice - polepení vyraženými květinkami
 • pletení karabáče, zdobení barevnými stuhami
 • cvičení a hry s velikonoční tématikou

Masopustní veselí

 • povídání o masopustu, fašanku, zabijačce a lidových zvycích z naší historie
 • společná výzdoba třídy
 • třídní karneval s přehlídkou masek a veselými soutěžemi
 • výroba jelit a jitrnic z punčochy i z plastelíny - (stříhání, lepení, provlékání špejlí, modelování)
 • výroba klauna z papíru
 • opakování tradičních lidových písní
 • PH: „Ty medvěde chlupatý“ a „Maso - pust“

Olympijské hry 2018

 • povídání o OH a zimních sportech, o fair play a smyslu OH
 • prohlížení světadílů na mapě
 • výroba české vlajky a olympijské pochodně
 • vybarvení olympijského symbolu - medvídka
 • procvičení barev olympijských kruhů, poznávání barvy zlaté, stříbrné a bronzové (medaile)
 • závody v jednotlivých disciplínách v herně i na školní zahradě
 • GM: „Slalom“ na velkém i malém formátu
 • stavba olympijské vesničky
 • PH: „Na dva mrazy“
 • výroba srdíčka na svátek sv.Valentina pro toho, koho mám rád/a
   

Z pohádky do pohádky: O Budulínkovi

 • seznámení s pohádkou „O Budulínkovi“ a společný rozbor
 • vyrábění masky lišky - stříhání, lepení, dekorativní zdobení
 • skládání rozstříhaných obrázků pohádky
 • seznámení s hudebními nástroji (housle, flétna, buben)
 • rytmizace a doprovod písní s použitím Orffova instrumentáře
 • „Hrášek pro Budulínka“ -modelování kuliček z plastelíny - rozvoj jemné motoriky
 • zpíváme Budulínkovi písničky, které známe
 • pohádkové puzzle, pexeso

Z pohádky do pohádky: O červené Karkulce

 • poslech čtené pohádky - klasická verze, rozbor situace, poučení
 • poslech veršované verze „O chytré Karkulce“
 • práce s demonstračními obrázky - skládání, časová posloupnost, rozvoj slovní zásoby, reprodukce děje
 • dramatizace pohádky hraním rolí i pomocí maňáskového divadla - použití přímé řeči, sluchová paměť a pozornost
 • „Červená středa“ - děti mají v tento den červené oblečení
 • GM cvičení „Cesta k babičce“ na velkém i malém formátu
 • PH: „ Kytičky pro babičku“ - rozlišování a třídění barev, použití PET víček

Moje tělo

 • povídání o tom, z čeho se tělo skládá, kde máme které orgány
 • jak vlastně dýcháme, pohybujeme se a trávíme
 • manipulační hry: vývojové puzzle, skládání lidského těla, postavy
 • prohlížení populárně naučných knih
 • obkreslení postavy a doplňovánéí orgánů na správné místo v těle
 • hry na rozvoj smyslů „Babka kořenářka“, „Kouzelná krabice“
 • výroba zoubků z plastelíny a korálků
 • říkanky na rozvoj jemné motoriky: „To jsou prsty“, „Všechny svoje prsty“, „Jedna ruka, druhá ruka“

Stránky