Třída Berušky

Tři králové

- povídání o tradici " Tří králú"

- zpěv písničky " My tři králové"

- opakování písní o zimě s doprovodem dětských hud.nástrojú

- lepení a dokreslení Tří králú

- výroba koruny z bílého papíru a označení písmeny, buď K, M, nebo B

- PH: " Na krále" - rozkazovačný král, "král řekl".......

- PH: " Král sedí na trúně"

- pohyb. chvilka: " Bludiště" - cesta tří králů, zdolávání překážkoé dráhy

- hra na slova, která začínají na písmeno K, M, B, vytleskávání slov, kreslení písmen

Vánoce, Vánoce přicházejí

- zpívání vánočních koled

- společné zdobení vánočního stromečku ve třídě

- " Vánoční stromeček" - lepení

- vánoční říkanka " Vánoční kapr" 

                             " Před vánocemi"

- povídání o lidových zvycích, tradicích vánoc

- skládání rozstříhaných obrázkú- pohlednic

- vyrobíme si sněhovou vločku a věněček

- zacvičíme si se sněhem

- ochutnáme vánoční cukroví a rozbalíme pod stromečkem dárečky

 

Zvířátka se ukládají na zimu

- poslech příběhu: " Jak krtek pomáhal uspávat zvířátka"

- povídání na téma, kteří ptáčci odlétají do teplých krajú, která zvířátka se  ukládají k zimnímu spánku

- budeme porovnávat zvířátka podle velikosti-  malý x velký

- písnička : Vlaštovičko, leť

- písnička s pohybem: Típ,típ,típ

- říkanka: Čimčarárá

- PH: " Zobání"- manipulace s kolíčky, sbíraní papirků

- PH: " Na vrabečky"

- cvičení v překážkové dráze- přeskoky snožmo, překračování, přelézání, chúze, poskoky po lavičce

 

Dráček a vítr

- poslech příběhu: "Mráček a počasí"

- budeme si povídat o počasí

- zahrajeme si na větříky - PH: "Vichřice" 

- vyrobíme si "vítr"z plastové láhve

-dechová cvičení

- říkanka s pohybem: "Větřík"

-písnička "Vítr Škudibítr"

               "Vlaštovičko, leť"

- beseda s myslivcem

          

Plody podzimu

- charakteristika podzimu- barvy, počasí, zvířátka, plody, aj.

- pozorování podzimní přírody při vycházkách

- otiskování listů, lepení listů, dokreslení postavy

- navlékání listů a dalších přírodnin

- podzimní hádanky

- vyrobení housenky z listí

- říkanka: " Pestrobarevný podzim " 

- písnička s pohybem: " Tancovala veveřička "

- cvičení v překážkové dráze mezi šiškami

My jsme malí zahradníčci

- poslech příběhu: " Jak mrkev hledala svoji barvu "

- poznávání, pojmenování a ochutnávka zeleniny

- Nová písnička: " Šel zahradník "

                         " Zahradník "

- poznávání zeleniny podle hmatu se zakrytýma očima

- skládání rozstříhaných obrázků zeleniny

- určování co je pravda a co je lež ( např.zelenina roste na stromech? )

- sázení cibulek jarních květin na školním záhonku 

Jablíčko se kutálí

-povídání o jablíčku

- společné pečení jablečného závinu

- PH: Tiše, tiše, ježek spí

- grafický cvik- motání

- PL- dokresli obrázek- půlku ovoce

- výroba papírového jablíčka k zavěšení

- prohlídka ovocných stromů na vycházce do okolí zahrádek

 

Berušková pravidla

Od začátku září se děti ve školce rozkoukávaly a seznamovaly se s novými kamarády. Některé to ve třídě Berušek už dobře znaly, jiné přišly z Motýlků a další nové děti do školky teprve nastoupily. Hlavním úkolem bylo poznat se navzájem i s novými p. učitelkami.

Taky jsme si spolu tvořili pravidla, která nám budou pomáhat k tomu, abychom se ve školce cítili dobře. Abychom se navzájem respektovali, pomáhali si a mohli v klidu poznávat nové báječné věci.

Všechny děti jsou moc šikovné a krásně si na školku zvykají, den za dnem jsou samostatnější a obratnější.