Třída Motýlci

Od semínka k rostlince

V tomto týdnu jsme si povídali především o povolání ZAHRADNÍKA a všemu co se k němu váže – sázení, pěstování, sklízení, pracovní nářadí. Dále jsme si povídali o tom, kam vypěstované produkty putují a jaké další povolání se o ně starají.

Naučili jsme se písničky – Šel zahradník do zahrady, Zahradník.

Upevňovali jsme znalosti o tom z čeho jsou vyrobeny věci kolem nás.

Hrály jsme hry – Na řemesla, Rytmický řetěz.

V neposlední řadě si každý zasadil fazolku a bude se o ni ve třídě starat.

Hody, hody, doprovody

Dvoutýdenní blok vyprávění o velkonočních zvycích, tradicích a chystání velikonoční výzdoby na „Jarním tvoření“.

Naučili jsme se písničky „Velikonoční„a „Pomlázka“.

                          Koledu „Zajíčkova koleda“

Zdobili jsme vajíčka, různými výtvarnými technikami.

Děti vypracovávaly pracovní listy: Vajíčka, Pomlázka, Velikonoční kraslice, Barevná vejce.

Také děti vyráběly vajíčka zejména stříháním a různými technikami dopracováním vajíčka.

Hráli jsme různé pohybové hry s aktuální tématikou.

Zimní sporty a ZOH

Konečně nasněžilo, a nás čeká dvoutýdenní blok ve kterém si budeme povídat o zimních sportech, jak se máme správně oblékat v zimě.

Budeme se také věnovat aktuálním ZOH.

Čekají nás pohybové hry: Na dva mrazy, Meluzína, aj.

Naučíme se básničky: Na sněhu, aj.

Také písničky: Padej snížku, Olympiáda, aj.

Děti vytvoří Čepici, Vločku, Olympijské kruhy, aj.

Pracovní listy: Spočítej, Slalom, Olympijské kruhy, sporty na OH, aj.

Budeme si tvořit různé opičí dráhy, kde si procvičíme celé tělo.    

Když kamarád stůně

V tomto týdnu jsme si povídali o různých nemocech, které nás mohou v zomním období trápit – rýma, kašel, angína…

Také jak se před nimi chránit.

Provázeli nás známé pohádkové postavičky Mach a Šebestová.

Zahrali jsme  si hry: „ Bába rýma“

                                 „ Kouzelné sluchátko“

                                 „ Kočičí bacil“

                                 „ Štronzo bacil“

Děti shlédly pohádku „Kropáček má angínu“.

Naučili jsme se písničku „Víš, jak bacit bacila“.

Zvířátka v lese

V nadcházejícím období se budeme věnovat zvířátkům, které žijí v lese. Děti budou poznávat zvířátka, které se chystají k zimními spánku a také ty, které nespí. Dále budeme pozorovat změny, které souvisí s ročním obdobím podzim-zima.

Děti se naučí zpívat a rytmizovat na hudební nástroje písničku “Sedí liška pod dubem”, “Halí, belí zvířátka”

Rozpočítadlo “Šiška, liška, pampeliška” (logopedické cvičení hláska š)

Zahrají si různé pohybové a smyslové hry zaměřené k danému tématu.

Na procházce v lese

V tomto týdnu si budeme povídat o lese – zvířátkách, které v něm žijí, jak stromy rozlišujeme, jak se máme v lese chovat a pečovat o něj atd.

Vydáme se do kina Vlast na pohádku - Dobrodružství na ostrově Cicidzuma.

Dále k nám příjde „Myslivec“, který nás seznámí s tím, jak to chodí v lese.

Děti si poslechnou příběh „Veverka a hora“ – budeme si povídat o ději příběhu, jaká zvířátka v něm byla, povahové vlastnosti zvířat.

Dále děti výtvarně ztvární horu a stromy.

Naučíme se písničky   „ V lese“

Skřítci podzimníčci :-)

Tento týden se budou děti učit poznávat různé stromy, podle tvaru listů, plodů. Určovat zda jso listnaté či jehličnaté. Čím jsou pro nás stromy důležité, budeme si všímat změn v přírodě souvísejících s podzimem.

Naučíme se písničku Skřítci podzimníčci

Vyrobíme si různé obrázky z listí

Zahrajeme si pohybové hry s listím, se stromy...

Budeme tvořit z kaštánků

Říkanky s pohybem, rytmizace - "Co se děje na dubu", "Stromeček"

 

 

 

Sedí si kos na keříčku, zpívá jemu svou písničku

V tomto týdnu si budeme povídat o plodech, které můžeme sbírat na podzim. Typické změny počasí na podzim.

Zaměříme se především na šípky, kde nás bude doprovázet pohádka o Šípkové Růžence.

Děti si poslechnou pohádku v různých provedeních (poezie,próza), od různých autorů.

Budeme tvořit šípkové keře, děti společně vyrobí zámek pro Růženku.

Budeme si povídat jaký je rozdíl mezi stromem a keřem.

Naučíme se - básničku "Keř"

                    - písničku "Šípková Růženka".

Zahrajeme si pohybovou hru "Všechno živé na zámku"

Houby, houbičky

Motivací tohoto týdne je velká úroda hub. Společně s pohádkovými náměty budou mít děti možnost využívat své smysly a rozvíjet své praktické dovednosti a získávat nové zkušenosti. (Jedlé, jedovaté hřiby, jak se máme chovat v lese)

Tento týden začínáme projekt Česko čte dětem. p. Havláková - pohádky a příběhy k danému tématu

Naučíme se píseň "Klouzek" (Uhlíř, Šíp), básničku "Jakub na houbách"

Dramatizace pohádky "Hříbek" - (Malované pohádky V.Sutějev) - posuzování pocitu zvířátek, počítání zvířátek, kdo byl první, druhý....

Pohybová hra "Hříbek"

Ovocný koš

Na tématu „Ovocný koš“ budeme u dětí rozvíjet všechny potřebné oblasti (motorika, předmatematické představy, orientace, sluchové vnímání, zrakové vnímání, řeč). Děti budou určovat zda je v ovoci jen pecka nebo jadérka. Upečou si ovocnou buchtu.

Konkrétněji se zaměří na jablka, hrušky, hroznové víno, švestky. 

Pracvoní a výtvarné činnosti kdanému tématu. Pracvoní listy k danému tématu.

Písnička "Měla babka trnku". "Koulelo se koulelo", "Měla babka čtyři jabka"

Básnička: "Povidla","Švestky" - s pohybem."Enyky,benyky"

Pohybové hry: "Kompot, Knedlíky"

Stránky