Třída Včeličky

Modrá je barva vody a nebe

- hry s vodou, přelévání, porovnávat prázdný-plný , mokrý-suchý, zapouštění barev

- co se stane ve vodě s různým materiálem? plave ,potopí se ?

- zalévání záhonků konvičkami s vodou

- malujeme řeku

- povídání nad obrázky Koloběh vody v přírodě

- písničkové hádanky - kde se zpívá o vodě?

- co všechno žije ve vodě ,u vody ,hledání v knížkách o přírodě ,v encyklopediích

- ekologická hra " Bambulkov "

- vycházky kolem řeky s pozorováním -lupy ,dalekohled

Zpíváme jaru a maminkám

- vyprávíme si o rodině, kdo do ní patří, známe jména sourozenců, rodičů, prarodičů

- děti si přinesou z domova foto své rodiny, nebo jenom maminky

- učíme se o mamince básničky, zpíváme písničky : Pomáháme mamince , Máminy oči , Mámo má s ozvěnou

- tvoříme kytičky ,malujeme srdíčka

- staráme se o rostlinky, květiny , doplňujeme bylinkový záhonek

- 15.května v 16 hodin oslavíme společně s rodiči a dětmi  " Den matek "

Vstávej semínko hola,la

- poslechneme si příběh  Krtek a semínko

- smyslové hry - hmatové, zrakové - třídění semínek ,hledej semínko

- dozvíme se ,jak vyroste ze semínka rostlinka - hra  Na květiny

- hra -skládání rozstříhaného obrázku -skuoinová hra - rozvoj kreativního učení, předmatematické představy / obr.jednotlivých květin jsou označeny geometrickými tvary /

- naučíme se píseň Na louce

- zasadíme semínka rostlin a budeme pozorovat jejich růst - co všechno potřebuje rostlina k růstu - pečujeme o rostliny

- básnička " Byrvy květin"

Jaro probouzí motýlky

- od vajíčka k motýlkovi

- co mají motýli rádi - ochutnáme šťávy brčkem

- hledáme vajíčka na listech ,procvičujeme počet 1-3

- skládáme motýla z papíru ,malujeme

- hra Na probuzenou stonožku - používáme předložky  před  za

- nalepování - řadíme od největšího po nejmenší

- naučíme se píseň Ukecaná žížala

- cvičíme jogu pro děti ,příběh-Na rozkvetlé louce

- hledáme probuzené broučky, žížaly, pozorujeme pod lupou

- porovnáváme květiny v přírodě s těmi na obrázku

Přišlo jaro se sluníčkem

- hudební, výtvarné, pracovní činnosti s tematikou jara / stříhání, lepení, malování, kreslení /

- vycházky do lesa, pozorování okolní přírody a změn - hlavní znaky jara - květiny ,stromy, zvířata ,zpěv ptáků

- pohybové činnosti na šk.zahradě - běh , jízda na odrážedlech , koloběžkách

- říkadlo s pohybem Přišlo jaro se sluníčkem,zem otvírá zlatým klíčkem,

                                 všechno se raduje ,zpívá a tancuje. Jaro vítá!

Březen ,babičky čtou dětem

- Hra : Na knihovnu  - půjčujeme si knížky ,po prohlédnutí vracíme

                                 - poznáváme knížky ,ze kterých bylo dětem předčítáno před spaním

                                 - prohlížení ilustrací v knížkách

                                 - třídíme knížky o zvířatech, o lidech,o kytkách, o moři atd.

                                 - poznáváme leporela, naučíme se některá říkadla

                                 - opakujeme písničku Knihy

Týden se sněhulákem

- vystříhování ,kreslení ,obtisky rukou

- přišel k nám sněhulák - jak se bude jmenovat ?

- naučíme se básničku i písničku o sněhulákovi

- sněhulák nám bude vyprávět o svém chladném životě - voda- led - sníh.....

- v pátek nám sněhulák přičaroval pohádku " O zlaté rybce "  , přejeme si jaro

Pozor kůzlátka! vlk klepe na vrátka

- poslech pohádky O neposlušných kůzlatech, hledáme ponaučení

- obrázkové čtení ,odpovědi na otázky, vyprávění podle obrázků, omalovánky

- hledáme rozdíly mezi dvěma obrázky

- potnáváme směr nahoře - dole ,vlevo- vpravo

- spojujeme obrázky, které k sobě významově patří

- vyhledáme rýmovačky v pohádce

- řekneme si , kdo je kovář?   kdo je mlynář? ,naučíme se o nich písničku

- procvičíme si přeskoky nízkých překážek - kůzlátka skotačí

- cvičíme jogu pro děti - příběh Vrány ve městě

Kam Karkulko malá, kam?

- středa - červený den - Karkulka

- čtvrtek - zelený den - Myslivec

- pátek - upečeme bábovku pro babičku

- budeme naslouchat pohádce klasické i veršované

- pohádku veršovanou se naučíme zpaměti, budeme ji dramatizovat s loutkami i s obrázky

- chápeme dějovou posloupnost

- skládáme mysliveckou čepici ,zdobíme šaty pro Karkulku

Stránky