Ceník školné

Školné se hradí zpětně za uplynulý měsíc.

Je splatné dle nabídky: INKASEM nebo bankovním převodem ( o výši aktuální platby budete informování na e-mail, který jste uvedli na žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ)


Školné docházka 0 dnů

a sourozenec 200,-Kč/měsíc

500 Kč

Školné docházka 1 - 10 dnů

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 1000,-Kč/měsíc 

sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 500,-Kč/ měsíc

1 500 Kč

Školné docházka nad 10 dnů

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 1500,-Kč/měsíc 

sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 1000,-Kč/ měsíc

2 500 Kč

Školné dieta docházka 1 - 10 dnů

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 1500,-Kč/měsíc

sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 1000,-Kč/ měsíc

2 000 Kč

Školné dieta docházka nad 10dnů

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 2000,-Kč/měsíc

sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 1500,-Kč/ měsíc

3 000 Kč