Ceník školné

Školné se hradí zpětně za uplynulý měsíc a je splatné na začátku nového měsíce bankovním převodem nebo složenkou. 

O výši školného a stravného budete informováni na začátku každého měsíce na email, který jste uvedli na žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole.

Celé znění Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání je možné vyžádat k přečtení u ředitelky mateřské školy.


Školné docházka 0 dnů

a sourozenec 200,-Kč/měsíc

500 Kč

Školné docházka 1 - 10 dnů

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 1000,-Kč/měsíc 

sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 500,-Kč/ měsíc

1 500 Kč

Školné docházka nad 10 dnů

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 1500,-Kč/měsíc 

sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 1000,-Kč/ měsíc

2 500 Kč