Neinvestiční dotace

10.10.2017

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 20. zasedání konaném dne 4. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace Mateřské škole se zdravotnickou péčí, s.r.o. z dotačního programu "Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2017". Dotace byla poskytnuta ve výši 15 000 Kč na Ekologické dny od jara do podzimu v roce 2017, tj. na podporu aktivity subjektu související s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou. Informace o smlouvě č. 09/DP/11/2017, Ag. č. S/0480/2017/OŽPaZ o poskytnutí neinvestiční dotace. Do fotogalerie mateřské školy byly vloženy fotografie na kterých s dětmi na školní zahradě využíváme zakoupeného komposteru a kompostovacího sila.