Projekt MŠMT a EU

21.06.2018

V mateřské škole pracuje chůva pro děti do tří let, které dovrší tří let v druhé polovině školního roku, je financována z tohoto projektu. Financována je také účast učitelů na dalším vzdělávání - logopedický asistent a rozvoj předmatematických dovedností.

Projekt
MŠ KE SPLAVU, FRÝDEK - MÍSTEK,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001994
byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání