Poděkování ...

16.12.2018

Milí rodiče a přátelé naší školky,
velice děkujeme za přízeň, spolupráci a štědrost.
Za výtěžek z VÁNOČNÍHO JARMARKU naleznou děti dárky pod stromečkem.

Rovněž velký dík patří sestřičce Alici Šoltésové, která upekla výborné CUPCAKE a MAKRONKY. Výtěžek pak věnovala na koupi dárků dětem do STACIONÁŘE.

Velmi si vážíme spolupráce a pomoci dělat dětem radost.
Příjemné předsváteční dny přeje kolektiv zaměstnanců.