Stacionář

Telefon: 731 505 568 

V naší školce mají děti zajištěnou nadstandardní zdravotnickou péči pod dohledem lékařů: MUDr. Radima Dudka MBA., MUDr. Hany Daňkové a MUDr. Petry Kubové. Nachází se zde speciální třída nazvaná stacionář, ve které pracují dvě zdravotní sestry, které se starají o vaše děti v době nemoci.

Děti, které přijímáme do naší školky nemusejí být alergici ani pacienti našich ambulantních lékařů. 

Dveře mají u nás otevřené také děti, které bývají často nemocné a proto vyloučené z pobytu v běžné mateřské škole.

Provoz stacionáře je od 7 do 16 hodin. Denně v 8h. přichází dětská sestra, která provede tzv. ranní filtr. Děti, které zůstávají ve třídě, docházejí v případě potřeby do stacionáře na inhalace a míčkování během dopoledne.

Ve stacionáři děti využívají inhalace a míčkování, mají zajištěn zdravotními sestrami klidový režim. K dispozici jsou konstruktivní hry, kuchyňka, knížky, deskové hry, pomůcky k výtvarným i pracovním aktivitám. V omezeném čase možno sledovat pohádky v televizi.

Nemoci, které vylučují dítě z pobytu ve stacionáři: infekční, přenosné nemoci, úporný průjem a zvracení.

V případě nejasností, kontaktujte vždy sestřičky ve stacionáři, které vás budou po konzultaci s lékařem dne informovat o zdravotních záležitostech Vašeho dítěte.